Virksomhedsgruppen

Møder – hver tirsdag kl. 10.00

Formålet med virksomhedsgruppen er at gøre SEH synlig overfor virksomheder og ad den vej skaffe jobåbninger til vores medlemmer.

Vores møder bliver afholdt som fysiske møder eller som Walk and Talk. Dette vil blive aftalt fra gang til gang og fremgå af mødeindkaldelsen.

For nye medlemmer vil vi efter aftale afholde et infomøde, hvor et par af virksomhedsgruppens medlemmer fortæller om gruppen, dens organisering, opgaver og metoder til disse.

Virksomhedsgruppens opgaver:

  • Planlægning af virksomhedsbesøg
  • Virksomhedsbesøg Kanvas
  • Virksomhedskontakt telefonisk
  • Vedligeholdelse af vores virksomhedsdatabase
  • Nyhedsmail til virksomheder
  • Intern oplæring til virksomhedsbesøg