Organisation

SEH organisation

STAR står for finansiering af Senior Erhverv og sætter derfor nogle krav til netværkene.

Senior Erhverv Danmark er et selvstændigt netværk, som servicerer de andre netværk med kurser, IT, og PR.

Senior Erhverv består af 22 selvstændige netværk fordelt over hele landet.

Senior Erhverv Hovedstaden har en bestyrelse som er ansvarlig for økonomien og driften af netværket.

Hvert netværk har et antal aktivitetsgrupper, hvor de daglige aktiviteter foregår.
Hver gruppe har en tovholder, som står for den daglige drift af gruppen, samt samarbejder med de andre tovholdere og bestyrelsen.