Få adgang til et dynamisk netværk af jobsøgende 50+ ere

Senior Erhverv Hovedstaden er et netværk for aktivt jobsøgende. Som medlem hos os, har du mulighed for at besøge virksomheder og lave sparring med andre jobsøgende. Vi arbejder proaktivt på at synliggøre vores medlemmers kompetencer og jobprofiler, som er en af vores vigtigste opgaver. Det sker bl.a. igennem vores søgbare landsdækkende CV-database, der årligt har ca. 65.000 besøg hvoraf ca. halvdelen er virksomheder på jagt efter nye medarbejdere. Vi tager også løbende på virksomhedsbesøg i hovedstadsområdet og promoverer vores medlemmer overfor interesserede virksomheder.

Har du lyst til at møde os og høre mere om vores netværk, er du velkommen til et informationsmøde.

Hvad tilbyder vi?

 • Flere forskellige aktivitetsgrupper, hvor du forventes at yde en aktiv indsats.
  Du kan se de forskellige grupper her:
  Virksomhedsgruppen
  Medlemsgruppen,
  It-gruppen,
  Kontor/Adm gruppen og
  PR gruppen
  Flash din fremtid
 • CV sparring med ligestillede i samme situation som dig
 • Gratis kurser som kan forbedre/opdatere dine kvalifikationer
 • Fællesmøder med aktuelle temaer som har interesse for aktivt jobsøgende
 • Nye kolleger i det frivillige netværk af aktivt jobsøgende
 • Sociale arrangementer

Hvordan bliver du medlem?

Hvordan gør vi?

Senior Erhverv Hovedstaden er et fysisk netværk, hvor vi alle bidrager med vores idéer og kompetencer i minimum 10 timer per måned. Vores kontorer ligger i Løngangstræde, hvor vi mødes og udveksler erfaringer, lægger planer, lærer af hinanden, løser opgaver for netværket, udbygger vores samarbejde og skaber relationer. Det er hjælp til selvhjælp. I Senior Erhverv Hovedstaden hjælper vi hinanden, og så har vi også tid til sociale arrangementer.

Hvad giver det dig?

 • Du kan gøre brug af dine kompetencer i vores netværk
 • Du kan tilegne dig nye kvalifikationer
 • Du kan få boostet din selvtillid
 • Du kan få sparring i din jobsøgning
 • Du kan få støtte og idéer til din jobafklaring
 • Du får et alternativt input i din jobsøgning
 • Du bliver del af et netværk, der er kendt af jobcentre og a-kasser