Kontor- Administrationsgruppen

Kontorgruppens opgaver:
Møde – sidste torsdag i måneden kl. 10.00

• Varetage kontorvagten mandag – fredag kl. 10.00-15.00.
•Passe kontorets telefon

Maildistribuering, besvare henvendelser fra nye medlemmer, udfærdige visitkort m.m.
• Statistik over virksomheds- og CV-henvendelser


Administrationsgruppens opgaver
Mødes – hver torsdag kl. 10.00 – 15.00

  • Medlemsadministration, herunder indmeldelse og tildeling af medlemsnummer, medlemslister /li>
  • Timesedler
  • Indberetninger til STAR 
  • Økonomi 
  • Rejsegodtgørelse, refusion

Medlemsstatus til mail: administrationsafd@sehovedstaden.net