Senior Erhverv Hovedstadens historie

Flere netværk begyndte som selvstændige forsøgsprojekter forskellige steder i landet i løbet af 1990’erne med støtte fra diverse puljer m.m.
I 2000 blev selvaktiveringspuljen etableret i Arbejdsmarkedsstyrelsen og ca. 2/3 af netværkene er etableret herefter.

Fra år 2000 kom Senior Erhverv selvaktiveringsnetværket ind under Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS).

I Hovedstaden blev der dannet et netværk der hed Senior Erhverv København.
Det var så stor en succes, at det tog penge for at formidle job og blev en privat kommerciel virksomhed i Rådhusstræde.
Senior Erhverv Danmark kunne ikke acceptere, at man tjente på netværkets arbejde, så Senior Erhverv København blev udmeldt af Senior Erhverv Danmark.

Efter et par år syntes Landskoordinatorerne, at der manglede et netværk i Hovedstaden. De ville danne et nyt med hjælp fra Østmarken, der var et samarbejde mellem arbejdsformidlingerne i Gladsaxe og Herlev kommuner. Det nye netværk startede i lånte og private lokaler, bl.a. på Herlev gamle skole, Herlev Hovedgade.
Landskoordinatorerne og Irma Jensen startede Senior Erhverv Hovedstaden (SEH). Ima Jensen var den lokale ildsjæl og leder af Østmarken.

Senior Erhverv Hovedstaden blev stiftet på en generalforsamling d. 9. juni 2005 og blev netværk nr. 25.
1. formand blev Cathy Toscan.

Netværket fortsatte nogle måneder på Herlev Gamle skole og lejede og lånte lokaler til fællesmøder m.m.
Et medlem kendte ejeren af Løngangstræde 37, og SEH fik et lejemål i de nuværende lokaler.
Lokalerne blev overtaget i efteråret 2005 og blev sat i stand af medlemmerne.
Indvielsen fandt sted ved et åbent hus d. 28. oktober 2005.

Arbejdsgange og aktiviteter var allerede på det tidspunkt, nær det vi kender i dag.

Landsnetværkets kurser og aktiviteter var også noget, der ligner det vi har i dag.

Fra år 2000 fik Senior Erhverv Erhverv netværkene økonomi fra satspuljemidlerne via Arbejdsmarkedsstyrelsen, det senere STAR.

Fra Juli 2022 er vi kommet på finansloven og får penge derfra.