Bestyrelsen – pr. 21. marts 2022:

Formand: Ulf Grønborg Steffensen
Næstformand: Henrik Vedel
Kasserer: Lone B. Schrøder
Sekretær: Henrik Agersted
Troels Lucas
Martin k. Jensen
Birgitte Augustinus Elvang

Suppleanter:

Peter Knudsen
Torben N. Pedersen
Jørgen B Frandsen

Bestyrelsens opgaver:

  •  Ledelse og koordination
  •  Styrelsen for fastholdelse og rekruttering, herunder ansøgninger til STAR
  •  Økonomi – budget og andre ansøgninger
  •  Kontakt til andre SE afdelinger
  •  Kontakt til Landskoordinator